Taiko (TAIKO): Mở rộng Ethereum với Based Rollup

Taiko (TAIKO): Mở rộng Ethereum với Based Rollup

Bitget

Bitget

Cryptocurrency Exchange

16:11 18/06/2024

Taiko (TAIKO) là gì?

Taiko (TAIKO) là một ZK-Rollup layer 2 hoàn toàn phi tập trung và không cần cấp quyền tương đương với Ethereum. Điều này có ý nghĩa gì đối với người dùng bình thường? Nói đơn giản, sử dụng Taiko cũng tương tự như sử dụng Ethereum. Blockchain này giữ nguyên tất cả các đặc tính cốt lõi làm cho Ethereum trở thành một thế lực mạnh mẽ trong thế giới blockchain - khả năng chống kiểm duyệt, tính không cần cấp quyền và độ bảo mật cao.

Taiko (TAIKO) hoạt động như thế nào?

Taiko hoạt động dựa trên nguyên tắc của một based rollup, một khái niệm mới mẻ khác với các giải pháp rollup truyền thống. Không giống như các rollup khác, trình sắp xếp của Taiko không do một thực thể tập trung điều khiển. Thay vào đó, nó dựa vào lớp cơ sở của Ethereum để xác định trình tự, từ đó phi tập trung hóa quy trình và trao quyền cho cộng đồng một cách hiệu quả.

Tầm quan trọng của Based Rollup

Based rollup là một giải pháp sáng tạo cho khả năng mở rộng của blockchain. Bằng cách đồng bộ hóa với lớp cơ sở của Ethereum để xác định trình tự, Taiko tăng cường bảo mật và phi tập trung. Phương pháp tiếp cận này không chỉ đơn giản hóa kiến trúc mà còn củng cố các đảm bảo kinh tế của Ethereum, vì phần lớn MEV sẽ đổ về lớp cơ sở.

● Trình sắp xếp phi tập trung: Based rollup loại bỏ sự cần thiết của các trình sắp xếp tập trung, chuyển trách nhiệm sắp xếp cho các validator lớp cơ sở của Ethereum. Sự phi tập trung này đảm bảo tính không cần niềm tin và khả năng chống lại các cuộc tấn công.

● Đồng bộ kinh tế: Bằng cách đồng bộ với lớp cơ sở của Ethereum, based rollup củng cố các đảm bảo kinh tế của Ethereum. Quan trọng nhất, MEV (Miner Extractable Value) tự nhiên chảy về lớp cơ sở, tăng cường bảo mật kinh tế và sự khan hiếm cho native token của Ethereum.

● Đơn giản và hiệu quả: Based rollup tinh giản quy trình giao dịch, làm cho nó trở nên hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn. Với việc không cần các cơ chế đồng thuận phức tạp hay các validator bên ngoài, based rollup mang lại trải nghiệm đơn giản và thân thiện hơn với người dùng.

Các thành phần của Taiko

● Settlement Layer: Ethereum đóng vai trò là lớp thanh toán của Taiko, đảm bảo tính hoàn thiện on-chain một cách khách quan.

● Data Availability Layer: Lớp này đảm bảo rằng mọi người có thể truy cập dữ liệu cần thiết để xây dựng lại trạng thái chuỗi của Taiko.

● Consensus Layer: Taiko không có lớp đồng thuận riêng. Thay vào đó, nó sử dụng cơ chế đồng thuận của Ethereum để sắp xếp giao dịch, tăng cường tính phi tập trung.

● Execution Layer: Taiko thực thi các giao dịch ngoài chuỗi, sử dụng dữ liệu giao dịch đã đăng để xây dựng trạng thái của rollup.

TAIKO được ra mắt trên Bitget

Nền tảng của Bitget cung cấp cho người dùng một môi trường giao dịch an toàn và dễ tiếp cận cho TAIKO, cho phép họ tham gia vào các hoạt động quản trị của Taiko đồng thời hưởng lợi từ tính thanh khoản và cơ hội giao dịch mà nền tảng Bitget mang lại. Việc niêm yết này mang lại cơ hội cho cá nhân tích cực tham gia vào cộng đồng Taiko và đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái.

USDT" rel="">TAIKO/USDT

Broker listing

Thư mục bài viết