Tìm hiểu một số đại diện của RWA trên Bitget

Tìm hiểu một số đại diện của RWA trên Bitget

Bitget

Bitget

Cryptocurrency Exchange

17:54 25/06/2024

Đây là hướng dẫn bỏ túi của bạn về các đại diện RWA trên Bitget.

Kiến thức cơ bản về giao dịch spot trên Bitget

Để bắt đầu giao dịch RWA trên Bitget, hãy t ạ o m ộ t tài kho ả n Bitget (nếu bạn chưa có), truy cập vào USDT">Giao d ị ch spot Bitget và tìm đến mục RWA, như hướng dẫn dưới đây.

Để biết hướng dẫn đầy đủ về giao dịch spot trên Bitget, hãy tham khảo Hư ớ ng d ẫ n Toàn di ệ n v ề Giao d ị ch Spot trên Bitget .

Nếu bạn chưa tham gia cộng đồng hơn 25 triệu người dùng của chúng tôi, dưới đây là một số nguồn thông tin để bạn bắt đầu: ổ ng quan v ề Bitget | Hư ớ ng d ẫ n ngư ờ i m ớ i Bitget .

Bạn vẫn chưa phân biệt được?

Nếu bạn còn cảm thấy mới mẻ với token RWA, sau đây là phần giới thiệu sơ lược về các đại diện RWA trên Bitget:

MKR (Maker)

MakerDAO, với token quản trị MKR , dẫn đầu trong việc tích hợp RWA vào DeFi. Đây là một nền tảng cho vay phi tập trung trên Ethereum hỗ trợ DAI, một stablecoin được neo với USD, bảo đảm bởi sự kết hợp của các loại tiền điện tử và gần đây hơn là RWA. Chủ sở hữu MKR có quyền bỏ phiếu về những quyết định quan trọng, bao gồm việc thêm RWA như một loại tài sản thế chấp. Việc tích hợp RWA vào danh mục tài sản thế chấp của MakerDAO không chỉ đa dạng hóa rủi ro mà còn cho thấy tiềm năng cho DeFi để song hành với tài chính truyền thống về mặt bảo chứng tài sản, hỗ trợ sự ổn định và phát triển của hệ sinh thái DeFi.

COMP (Compound)

Compound là một trong những nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) tiên phong, cho phép người dùng kiếm lãi từ việc gửi tiền điện tử của họ vào một trong các pool được nền tảng hỗ trợ. COMP , token quản trị của nó, đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, cho phép những chủ sở hữu token đề xuất và bỏ phiếu về các thay đổi đối với giao thức. Điều này bao gồm việc quyết định tích hợp RWA vào nền tảng, có khả năng biến đổi cách thức tiếp cận và tương tác với tài sản tài chính truyền thống trong không gian DeFi. Bằng việc hỗ trợ tích hợp các tài sản thực thế giới (RWA), Compound có thể tăng cường sức hấp dẫn và tính hữu ích của mình, đóng vai trò như một cầu nối giữa lĩnh vực tài chính truyền thống và kỹ thuật số. Điều này thúc đẩy tính thanh khoản và khả năng tiếp cận cho nhiều loại tài sản hơn.

PROPS (Props Token)

Mặc dù PROPS có thể không trực tiếp hỗ trợ tích hợp RWA vào DeFi, nhưng nó thể hiện một khía cạnh quan trọng của lời hứa blockchain: dân chủ hóa giá trị trong các hệ sinh thái kỹ thuật số. PROPS là một token khách hàng thân thiết và trao thưởng, được thiết kế cho các nền tảng kỹ thuật số để thu hút sự tham gia của người dùng và nhà sáng tạo, đảm bảo giá trị được phân phối trở lại cộng đồng - những người đang hỗ trợ và làm phong phú cho mạng lưới. Tinh thần của PROPS, với việc ghi nhận và thưởng cho sự đóng góp và tham gia, phù hợp với tầm nhìn lớn hơn của RWA trong DeFi, hướng đến mục tiêu phân bổ lợi ích từ các tài sản thực tế một cách rộng rãi và công bằng trong nền kinh tế kỹ thuật số.

ONDO (Ondo Finance)

Ondo Finance là một giao thức DeFi nhằm mục đích giảm bớt rào cản tham gia cho cả thị trường tài chính truyền thống lẫn tài chính phi tập trung. Sự ra đời của ONDO , token gốc của nó, đánh dấu một bước tiến về sự tích hợp liền mạch của RWA vào hệ sinh thái DeFi. Bằng cách cung cấp các sản phẩm tài chính có cấu trúc làm thu hẹp khoảng cách giữa các tài sản có thu nhập cố định và tiền điện tử, Ondo Finance tận dụng RWA để cung cấp các hồ sơ rủi ro và lợi suất đa dạng. Cách tiếp cận sáng tạo này khuyến khích các nhà đầu tư truyền thống khám phá các cơ hội DeFi đồng thời cho phép các nhà đầu tư tiền điện tử khai thác giá trị hữu hình và sự ổn định được cung cấp bởi các tài sản thế giới thực.

Để biết thông tin đầy đủ về Ondo Finance, hãy tham khảo Ondo (ONDO) là gì?

TRU (TrueFi)

TrueFi là một giao thức DeFi dành cho việc cho vay không cần tài sản thế chấp, cho phép những nhà cho vay kiếm được lãi và chủ sở hữu token TRU tham gia vào việc quản trị và staking. TRU đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý rủi ro và quá trình ra quyết định của nền tảng, bao gồm khả năng tích hợp RWA như một phần của thị trường cho vay. Bằng cách tạo điều kiện cho vay mà không cần tài sản thế chấp truyền thống và khám phá việc tích hợp RWA, TrueFi đang tiến đến gần kết hợp việc cho vay tiền điện tử không cần thế chấp với độ tin cậy và sự quen thuộc của các tài sản tài chính thế giới thực, có thể làm tăng sức hấp dẫn của giao thức này đối với nhiều nhà đầu tư hơn.

GFI (Goldfinch Finance)

Goldfinch Finance là một nhân tố độc đáo trong lĩnh vực DeFi, với trọng tâm mở rộng quyền truy cập vào vốn mà không yêu cầu tài sản thế chấp tiền điện tử. GFI token quản trị của nó, cho phép chủ sở hữu có quyền ảnh hưởng đến hướng phát triển của giao thức, bao gồm phương pháp tiếp cận đổi mới của nó để kết hợp RWA. Bằng cách cho phép các khoản vay được bảo đảm bởi doanh thu kinh doanh trong thế giới thực thay vì tài sản kỹ thuật số, Goldfinch Finance là một minh chứng cho sự linh hoạt và tiềm năng của RWA trong DeFi. Mô hình này không chỉ dân chủ hóa quyền truy cập tài chính mà còn mở ra những con đường đầu tư mới trong các thị trường đang nổi và các ngành trước đây chưa được DeFi chạm đến.

Để biết thông tin đầy đủ về Goldfinch Finance, hãy tham khảo Goldfinch (GFI): M ở khoá truy c ậ p tín d ụ ng Ti ề n đi ệ n t ử không c ầ n th ế ch ấ .

PROPC (Propy)

Propy ứng dụng công nghệ blockchain để đơn giản hóa các giao dịch bất động sản, làm cho chúng trở nên dễ tiếp cận, minh bạch và an toàn hơn. Mặc dù PROPC không trực tiếp tạo điều kiện cho các tài sản thực thế giới (RWA) trong hệ sinh thái DeFi, nhưng nó là một trường hợp sử dụng quan trọng của khả năng blockchain trong việc token hóa và quản lý tài sản thế giới thực. Bằng cách cho phép mua bán và quản lý bất động sản trên blockchain, Propy mở đường cho việc tích hợp các RWA có giá trị này một cách dễ dàng hơn vào các nền tảng DeFi trong tương lai, tăng cường tính thanh khoản và cơ hội đầu tư trong lĩnh vực bất động sản.

POLYX (Polymath)

Polymath tập trung vào việc dân chủ hóa quyền truy cập vào các loại chứng khoán bằng cách cho phép doanh nghiệp phát hành và quản lý các token chứng khoán trên blockchain. POLYX , token gốc của mạng lưới Polymath, đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái này, giúp thực hiện giao dịch, thanh toán phí, và tham gia vào quản trị. Thông qua nền tảng của mình, Polymath trực tiếp góp phần vào việc tích hợp các RWA vào thế giới kỹ thuật số, giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận, giao dịch và quản lý các token bảo mật đại diện cho cổ phần trong tài sản thực thế giới. Điều này không chỉ mở rộng phạm vi tài sản khả dụng trong không gian DeFi mà còn xây dựng cầu nối giữa thị trường chứng khoán truyền thống và thế giới tài chính phi tập trung đang phát triển, hứa hẹn một tương lai nơi khoảng cách giữa hai lĩnh vực ngày càng trở ngắn hơn.

Broker listing

Thư mục bài viết