Hướng dẫn cho người mới trên Bitget - Tính toán Tỷ lệ Funding trong Giao dịch Futures

Hướng dẫn cho người mới trên Bitget - Tính toán Tỷ lệ Funding trong Giao dịch Futures

Bitget

Bitget

Cryptocurrency Exchange

17:20 10/07/2024

Tổng quan

● Bài viết này sẽ giới thiệu về tỷ lệ funding trong giao dịch futures trên Bitget và giải thích cách tính toán.

● Sự khác biệt giữa tỷ lệ funding và phí giao dịch.

● Tỷ lệ funding không được trả cho Bitget mà cho những người dùng khác.

Tỷ lệ funding là phí do các sàn giao dịch thiết lập để duy trì sự cân bằng giữa giá futures và giá tài sản cơ sở, thường là futures vĩnh cửu. Tỷ lệ này hỗ trợ việc giao dịch giữa các nhà giao dịch long và short. Bitget không thu các khoản phí này nhưng điều chỉnh chi phí hoặc lợi nhuận của việc nắm giữ futures để duy trì sự liên kết với giá tài sản cơ sở. Trong giao dịch futures tiền điện tử, tỷ lệ funding đảm bảo sự công bằng và ổn định bằng cách điều chỉnh sự cân bằng giữa các vị thế long và short.

Tỷ lệ funding là gì?

Tỷ lệ funding được xác định bởi chênh lệch giữa giá thị trường futures vĩnh cửu và giá spot. Phí cố định này được trao đổi giữa các nhà đầu tư (long và short). Trong thị trường giá tăng, tỷ lệ funding dương và tăng theo thời gian. Các nhà giao dịch có vị thế long futures vĩnh cửu sẽ trả phí này cho các nhà giao dịch short. Ngược lại, trong thị trường giá giảm, tỷ lệ funding âm và các nhà giao dịch có vị thế short futures vĩnh cửu sẽ trả phí này cho các nhà giao dịch long. Cần lưu ý rằng phí này không phải do sàn giao dịch tính mà được trao đổi trực tiếp giữa các nhà giao dịch để điều chỉnh giá giao dịch với chỉ số spot. Tỷ lệ funding dương hay âm sẽ xác định bên trả phí.

Thông thường, khi tỷ lệ funding dương, cho thấy xu hướng thị trường giá tăng, vị thế long sẽ trả phí funding cho vị thế short. Ngược lại, khi tỷ lệ funding âm, cho thấy xu hướng thị trường giá giảm, vị thế short sẽ trả phí funding cho vị thế long.

Phí funding được cập nhật mỗi 8 giờ, vào 07:00, 15:00 và 23:00 (Giờ VN). Các nhà giao dịch nắm giữ vị thế tại thời điểm này có thể sẽ phải thanh toán hoặc nhận phí funding. Bitget tính toán các khoản phí này liên tục để đảm bảo giao dịch liền mạch, mặc dù có thể có một chút chậm trễ thống kê trong việc thu phí và thanh toán do các giao dịch đang diễn ra. Ví dụ: nếu nhà đầu tư mở hoặc đóng một vị thế vào lúc 07:00:05, họ vẫn có thể phải chịu phí funding. Do đó, điều quan trọng là phải chú ý đến thời gian giao dịch của bạn.

Sau khi được tính, phí funding sẽ được trừ từ số tiền ký quỹ cố định của người dùng, tối đa bằng số tiền mà tại đó tỷ lệ ký quỹ của người dùng bằng với tỷ lệ ký quỹ duy trì. Nếu có một khoản ký quỹ vượt quá, nó sẽ không bị tính phí. Phí funding thực tế mà một người dùng có thể nhận phụ thuộc vào tổng số tiền được hệ thống khấu trừ từ tài khoản của bên ngược lại. Đòn bẩy cao hơn có thể miễn phí funding cho một số người dùng trong một vài trường hợp cụ thể.

Điều quan trọng cần lưu ý là tỷ lệ funding là một loại phí riêng biệt trong giao dch futures, khác với phí giao dch. Phí giao dịch được trả cho sàn giao dịch để mua hoặc bán, trong khi phí funding được trao đổi trực tiếp giữa các nhà đầu tư.

Tỷ lệ funding được tính như thế nào?

Phương pháp tính tỷ lệ funding trên các sàn giao dịch thường giống nhau. Bitget tính toán tỷ lệ funding như sau:

Tỷ lệ funding = chỉ số premium trung bình (P) + clamp {interest rate (I)− average premium index (P), a, b}

Ở đây, I = 0.1% đại diện cho chỉ số lãi suất. Chỉ số phí premium trung bình P là mức trung bình đơn của các chỉ số premium, phản ánh mối quan hệ giữa giá futures và giá chỉ số spot. Công thức cụ thể như sau:

Chỉ số premium = [Max(0, giá chào mua tác động - chỉ số giá) - max(0, chỉ số giá - giá chào bán tác động)] ÷ chỉ số giá

Chỉ số premium được tính toán mỗi phút.

Giá mua tác động = Giá thực hiện lệnh trung bình để thực hiện danh nghĩa ký quỹ tác động bên phía mua.

Giá chào bán tác động = Giá khớp lệnh trung bình để thực hiện danh nghĩa ký quỹ tác động bên phía bán.

Danh nghĩa ký quỹ tác động là số tiền khả dụng để thực hiện giao dịch ký quỹ trị giá 200 USDT.

Công thức cụ thể như sau:

Danh nghĩa ký quỹ tác động = 200 USDT ÷ tỷ lệ ký quỹ duy trì tối thiểu

Mặc dù phương pháp tính toán này có vẻ phức tạp, nhưng nó phụ thuộc vào động lực thị trường, đặc biệt là trạng thái cân bằng giữa các vị thế long và short. Nhà đầu tư không cần tìm hiểu sâu vào cơ chế mà nên ưu tiên tìm hiểu về phí funding đến hạn tại mốc thời gian, được tính như sau:

Phí funding = giá trị vị thế × tỷ lệ funding

Giá trị vị thế = giá đánh dấu tại thời điểm thanh toán phí funding × số tiền futures

Ví dụ: nhà giao dịch A giữ vị thế long10 BTC trong futures vĩnh cu BTCUSDT, với giá đánh dấu là 70,000 USDT và tỷ lệ funding hiện tại là 0.01%.

Theo công thức nêu trên:

Giá trị vị thế = 70,000 x 10 = 700,000 USDT

Phí funding = 700,000 × 0.01% = 70 USDT

Vì tỷ lệ funding (0.01%) là dương, vị thế long sẽ phải trả phí cho vị thế short. Do đó, nhà giao dịch A sẽ cần phải trả phí funding là 70 USDT, trong khi nhà giao dịch B, nắm giữ một vị thế short tương đương, sẽ nhận được 70 USDT. Nếu nhà giao dịch A đóng vị thế của họ trước thời gian thanh toán phí funding, họ sẽ không cần phải trả phí này.

Kết luận

Tuy nhiên, phí funding không hoàn toàn ổn định và bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như biến động thị trường và hoạt động giao dịch. Các nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ thị trường để điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình cho phù hợp.

Tóm lại, tỷ lệ funding là một cơ chế quan trọng đóng góp vào sự ổn định cũng như hiệu quả của thị trường futures Bitcoin. Cơ chế này đảm bảo giá futures vĩnh cửu phù hợp với thị trường spot, thúc đẩy sự phát triển cân bằng của môi trường giao dịch. Trong thế giới biến động không ngừng của giao dịch futures Bitcoin, hiểu về cách hoạt động của tỷ lệ funding và đánh giá tác động của tỷ lệ này là một điều rất quan trọng trước khi đưa ra quyết định. Giống như các hoạt động giao dịch khác, các chiến lược được cân nhắc kỹ lưỡng và quản lý rủi ro hiệu quả là điều cần thiết để đi đến thành công trong thị trường phái sinh tiền điện tử.

Bài viết liên quan

Hướng dẫn cho người mới trên Bitget - Futures là gì?

Hướng dẫn cho người mới trên Bitget - Cách thực hiện giao dịch futures đầu tiên của bạn

Hướng dẫn cho người mới trên Bitget - Cách tránh bị thanh lý

Hướng dẫn cho người mới trên Bitget - Giới thiệu đầy đủ về USDT-M Futures, USDC-M Futures và Coin-M Futures

Hướng dẫn cho người mới trên Bitget - Các thuật ngữ giao dịch futures chính và các tình huống ứng dụng của chúng

Hướng dẫn cho người mới trên Bitget - Giới thiệu về các loại lệnh futures

Hướng dẫn cho người mới trên Bitget - Giới thiệu các chế độ giao dịch futures

Hướng dẫn cho Người mới Bitget - Giới thiệu về Chế độ ký quỹ

Hướng dẫn dành cho người mới trên Bitget — Giới thiệu về Chốt lời và Cắt lỗ (TP/SL) trong giao dịch futures.

Hướng dẫn người mới trên Bitget - Tính phí giao dịch futures

Broker listing

Thư mục bài viết