JPMorgan FX Research: Kỳ vọng gì từ cuộc họp BoJ?

JPMorgan FX Research: Kỳ vọng gì từ cuộc họp BoJ?

Đức Nguyễn

Đức Nguyễn

FX Strategist

20:09 30/10/2023

Nhận định của bộ phận nghiên cứu thị trường FX của JPMorgan tại Tokyo.

Vào năm 2023, USDJPY đã có những pha tăng 2-3% trong khung 3 tuần sau các cuộc họp BoJ, trừ cuộc họp tháng 3 diễn ra ngay trước căng thẳng ngân hàng Mỹ.
Đánh giá lại triển vọng chính sách mở rộng cơ sở tiền tệ là kịch bản cơ sở của bộ phận nghiên cứu của chúng tôi ngày mai. Ảnh hưởng tới JPY sẽ tương đối hạn chế, do liên kết giữa cơ sở tiền tệ và USDJPY thường không mạnh, và giá (lợi suất/chênh lệch lợi suất) mới là động lực chi phối JPY trong vài quý gần đây thay vì số lượng (cơ sở tiền tệ).

Chúng tôi cũng kỳ vọng dự báo lạm phát năm tài khoán 2023 và 2024 sẽ được điều chỉnh tăng. Điều này không đồng nghĩa với việc JPY sẽ tăng, thậm chí còn phải là điều ngược lại do nền giá cả cao hơn tại Nhật Bản sẽ nâng điểm cân bằng của USDJPY dài hạn lên cao hơn. Mức độ phản ứng của BoJ với lạm phát thông qua lãi suất ngắn hạn để kiềm chế động lực lạm phát dài hạn sẽ rất quan trọng.

Điều chỉnh YCC tiếp hay không sẽ là một quyết định khá sát nút, nhưng cú sốc giá trị từ việc nâng trần YCC sẽ nhỏ. USDJPY có một mô hình để phản ứng với những điều chỉnh trong YCC và bất kỳ kết quả có lợi cho JPY nào cũng sẽ không sâu và/hoặc bền vững, đặc biệt khi lợi suất Mỹ đang cao hơn đáng kể so với lợi suất Nhật.

Bất kỳ tín hiệu nào về việc BoJ thay đổi lập trường lãi suất ngắn hạn và/hoặc từ bỏ lãi suất âm sẽ tác động có lợi nhiều nhất cho JPY. Điều chỉnh này sẽ phản ánh phân tích cơ bản thay đổi trong các ngân hàng xử lý vấn đề lạm phát, từ bị động sang chủ động, và điều chỉnh định hướng triển vọng lãi suất thực tại Nhật Bản.

JPMorgan

Broker listing

Cùng chuyên mục

Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ