JPMorgan FX Research: Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa Nhật Bản vào danh sách giám sát thao túng tiên tệ

JPMorgan FX Research: Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa Nhật Bản vào danh sách giám sát thao túng tiên tệ

Như Quỳnh

Như Quỳnh

Junior Analyst

16:00 21/06/2024

Nhận định của JPMorgan FX Research tại New York.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã phát hành báo cáo bán niên về "Chính sách Kinh tế vĩ mô và Ngoại hối của các đối tác thương mại chính của Hoa Kỳ", thường gọi là báo cáo thao túng tiền tệ. Điểm nổi bật nhất là Bộ Tài chính Mỹ đã bổ sung Nhật Bản vào danh sách giám sát, thêm một bước để bị coi là thao túng tiền tệ. Tuy nhiên, ta chưa suy ra được nhiều trong câu chuyện này, không chỉ do Nhật Bản lọt vào danh sách vì những lý do ngoài can thiệp thị trường FX. Thay vào đó, nước này đáp ứng 2 trên 3 tiêu chí: thặng dư thương mại lớn với Mỹ (> 15 tỷ USD) và tài khoản vãng lai đáng kể (> 2%). Trên thực tế, Nhật Bản đã không can thiệp vào thị trường FX trong giai đoạn đánh giá năm 2023 và do đó không thể đủ điều kiện để vi phạm 1) ngưỡng mua nội tệ hàng năm (2% GDP) hoặc 2) ngưỡng tần suất (8 trong 12 tháng). Mặc dù Nhật Bản đã can thiệp vào năm 2024 và với quy mô khá lớn (tính theo % GDP) - nhưng vẫn chưa đạt đủ ngưỡng tần suất, và dù sao cũng đang can thiệp để JPY mạnh lên, điều cũng phù hợp với mục tiêu Bộ muốn. Điều này phản ánh giọng điệu khá trung lập về các diễn biến gần đây ở Nhật Bản và việc đánh giá tiếp theo vào cuối năm nay (tháng 12) còn tùy thuộc vào hoàn cảnh. Trái lại, báo cáo có giọng điệu khá đả kích với các hoạt động FX của Trung Quốc trong báo cáo này.

Danh sách giám sát còn có Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Singapore, Việt Nam và Đức. Trung Quốc có thể đáp ứng cả ba tiêu chí nếu tài khoản vãng lai mở rộng (nước này đã bị gắn mác thao túng vào năm 2019 theo quy định năm 1985, thay vì ba tiêu chí định lượng theo luật năm 2015). Hậu quả chính sách đối với các quốc gia vi phạm không nghiêm trọng, thường chỉ là tăng cường hợp tác song phương, nên không ngạc nhiên khi thấy JPY không phản ứng nhiều sau tin tức này.

JPMorgan

Broker listing

Cùng chuyên mục

Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ