JPMorgan FX Research: Chính sách can thiệp tỷ giá của Nhật Bản sẽ nhất quán dù nhân sự thay đổi

JPMorgan FX Research: Chính sách can thiệp tỷ giá của Nhật Bản sẽ nhất quán dù nhân sự thay đổi

Như Quỳnh

Như Quỳnh

Junior Analyst

12:34 28/06/2024

Nhận định của JPMorgan FX Research tại Tokyo.

Hôm nay, các phương tiện truyền thông đã đưa tin ông Masato Kanda, nhân vật chủ chốt trong chính sách can thiệp tỷ giá của Nhật Bản, sẽ từ chức vào ngày 31/7 và người kế nhiệm là ông Atsushi Mimura, Tổng giám đốc Văn phòng Quốc tế. Ông Kanda đã kết thúc ba nhiệm kỳ làm Thứ trưởng Tài chính phụ trách quan hệ quốc tế, thời gian giữ chức tương đối lâu (thông thường là 1-2 nhiệm kỳ). Ông là người thứ tư giữ chức vụ này trên ba năm, sau ông Kuroda (1999-2003), Watanabe (2004-2007) và Asakawa (2015-2019). Ngoài ra, vì việc thăng chức Tổng giám đốc Văn phòng Quốc tế lên Thứ trưởng là một thông lệ tiêu chuẩn nên việc bổ nhiệm ông Mimura đã được dự đoán trước. Một số coi ông Kanda là người khá chủ động trong việc can thiệp tỷ giá, nên đã có suy đoán rằng lập trường của Bộ sẽ thay đổi khi ông Mimura lên nắm chức. Nhưng với việc can thiệp sẽ đến từ biến động thị trường và ông Minura sẽ muốn có sự nhất quán về chính sách, nhiều khả năng sẽ không có thay đổi lập trường về can thiệp tỷ giá khi ông lên. Thêm vào đó, việc ông Mimura nhậm chức muộn hơn thường lệ vào cuối tháng 7, có thể do ảnh hưởng từ cuộc họp G20 sắp tới tại Rio de Janeiro vào ngày 25-26/7.

JPMorgan

Broker listing

Cùng chuyên mục

Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ